De Stichting Secretariaten aan de Maas

De stichting heeft ten doel het bieden van secretariële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI). De stichting beoogt niet het behalen van winst. Secretariaatsdiensten worden “tailor made” aangeboden met volledig behoud van de identiteit van de deelnemende ANBI-stichting. De stichting werkt op kostprijsbasis.

 

Secretariaten aan de Maas verzorgt de voorbereiding van de besluitvorming (rondzendbrief of agendastuk) en de uitwerking van de bestuursbesluiten. Door de administratieve handelingen aldus te outsourcen kan het bestuur van de deelnemende ANBI-stichting zich concentreren op de besluitvorming over de uitkeringen/toezeggingen. In de meeste gevallen wordt tevens een verlaging van de administratieve- en behandelingskosten bereikt.

 

Secretariaten aan de Maas beschikt over geavanceerde software, waarmee diverse typen brieven, lijsten en overzichten (customized) aangemaakt kunnen worden. Indien gewenst kan een verbinding tot stand gebracht worden tussen de projectadministratie en de financiële administratie.

 

 

Contact

 

Stichting Secretariaten aan de Maas

Schiekade 77

3033 BE Rotterdam

Telefoon 010 - 265 75 61

Email: secretariaat@sadm.nl

 

 

 

Deelnemende stichtingen

 

ErasmusstichtingVoor meer informatie klik HIER

 

G.Ph. VerhagenstichtingVoor meer informatie klik HIER

 

Rotterdamse Stichting BlindenbelangenVoor meer informatie klik HIER

 

Departement Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Voor meer informatie klik HIER

 

Stichting Fonds der Familie AntheunisVoor meer informatie klik HIER

 

Stichting A.M.V.J.-Gebouw RotterdamVoor meer informatie klik HIER

 

Aerarium Sanctius – Voor meer informatie klik HIER

 

Van Beek-Donner Stichting Voor meer informatie klik HIER

 

Stichting Erasmus Fonds Pijnbestrijding – Voor meer informatie klik HIER

 

Stichting Het Groene Kruis Fonds Rotterdam

 

Van Cappellen StichtingVoor meer informatie klik HIER

 

Van der Mandele Stichting Voor meer informatie klik HIER

 

Pater Eusebius Kemp Stichting (PEKS) Voor meer informatie klik HIER

 

Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam (SOR) – Voor meer informatie klik HIER

Bestuur

 

De heer J.B. Goedegebuur, voorzitter

De heer P.B. Kodde, penningmeester

Mevrouw I. Huisman - van Baaren

 

Medewerkers

Mevrouw R. Mourits-Gill

Mevrouw A.M.E. Boomsluiter

Mevrouw L.J. van der Sluijs

Mevrouw I. van Meggelen-Stegman

 

Stichting Secretariaten aan de Maas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Juli 2024, Webdesign drukkerij G.B. 't Hooft bv, Rotterdam